AKTUELLT
Hejsan alla medlemmar!! 


Eksjö Radioklubb

SK 7 AF

Inbjuder till Årsmöte lördag den 1/4–23

Klockan 14.00

i Skyttepaviljongen Ränneslätt

(se vägbeskrivning, samma plats som 2022)

 

För att spara lite portokostnader skickar vi årets inbjudan till årsmötet via det här mejlet, vi vill att ni som läst och godtar detta som kallelse bara svarar med OK på mejlet!  

 

För att lättare kunna beräkna ”fika åtgången” får du gärna skicka ett mejl innan den 31/3 om att du tänker komma!

 


 

 

 

2/4

Dagordning för Årsmötet 2023

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av ordförande för mötet 
 3. Val av sekreterare för mötet 
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
 5. Mötets behörighet 
 6. Fastställande av dagordning 
 7. Framläggande av styrelse- kassa- och revisionsberättelse 
 8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2022 
 9. Val av styrelse för år 2023 
  ordförande…………………1 år (nu SM7JCR))

Ledamot ………………………2 år    (nu SM7GTD)

10. Val av revisor 1år…………………   (nu SM5DRV)

11. Val av revisorssuppleant 1år. (nu SM7OXT)

12  Val av valberedning 1år…….... (nu SM7EHU)

13. Fastställande av årsavgiften för 2024

14. Motioner / styrelseförslag

15. Övriga frågor

16. Mötet avslutas

Motioner till årsmötet ska vara klubben tillhanda senast 28/3-23

 

      3/4

                           

Klubben bjuder på fika

VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!

 

Det finns loppis bord för den som vill ta med och sälja något som blivit över i ”radioshacket”, vi har i klubben en del prylar som ska säljas.

 

 

 

 

Vägbeskrivning till skyttepaviljonge

 

Kör väg 959 mot Anneberg / Ränneslätt, ca 400m efter flygfältet finns paviljongen på vänstersida, vi skyltar och passar 145.425

samt Nässjö repeatern R2.

 

Kordinater:

WGS84 DD (LAT, LONG)

57.67767, 14.94035

WGS84 DMS (LAT, LONG)

N 57° 40' 39.62", E 14° 56' 25.28"

WGS84 DDM (LAT, LONG)

N 57° 40.6603', E 14° 56.4213'

RT90

6395081.483, 1448400.62

SWEREF99 TM

6392826.802, 496442.797

 

 

 
TILLBAKA