SA7CIS/Sören silent keyBilder från SA7CIS´s föräldrahem, Borretorp,
i trakten av Tjällmo.

Foto:SA7CIS Sören.


Boningshus.
g
Gammalt brygghus numera frisersalong.

Boningshus t.v. ladugård.

Snickarverkstad

FÖREGÅENDE TILLBAKA NÄSTA