DMR
 SK7AF har en 70-cm DMR-repeater i drift.
Den ligger på 434,56250 Mhz, CC7. TS 1: talgrupp 2407 och TS 2: TG 8


Fr v. SM7LFA, SM7GEP, SA7PKL.
DMR i Eksjö.
Text: SA7PKL Per
Sedan hösten 2018 finns en amatörradio-repeater för DMR i drift i Eksjö och heter SK7AF.Den finns på 70 cm-bandet på 434,56250 Mhz. Den har 2 Mhz – skift. Den har byggts av några medlemmar i SK7AF (SA7PKL, SM7GEP och SM7LFA) som tyckte det var en bra idé och hade energin att göra det. Den står i Björka 5 km utanför Eksjö, ca 260 meter över havsytan. Just nu sitter det en fyr-stack dipol-antenn på 10 meter mast. Räckvidden är fullgod med handapparat i hela Eksjö tätort och 2-3 mil med yttre antenn på bil. Det innebär t.ex. att man kan välja Eksjö-repeatern i Nässjö från bilen. För att kunna använda denna repeater behövs en DRM-radio och ett ID-nummer. DMR står för digital mobile radio. ID-nummret ska vi ta upp lite senare i texten. Det digitala i DMR är när någon sänder med sin radio, packas samtalet samman till halva mängden i tid men med all info komprimerad till ett datapaket så det kan packas upp i mottagaren så det låter som vanligt i högtalaren. Finessen är att i den andra mängden tid som inte används i det första samtalet rymms ytterligare ett samtal på samma frekvens. Dvs på en frekvens rymms två samtal samtidigt. Det blir som om man hade tvårepeatrar. Ljudkvaliteten med bra utrustning är mycket bra och brusfritt. Naturligtvis måste man bestämma sig för i vilken av de två tidsutrymmena man skall sända. Dessa två tidsutrymmen kallas tidsluckor.Tidslucka 1 och tidslucka 2 (Timeslot 1 and Timeslot 2.) När man programmerar en kanal i sin radio måste man alltså ange sändar och mottagarefrekvens som vanligt men också vilken tidslucka man avser att sända i.
När vi sedan pratar om repeatrar vet vi sedan tidigare att dessa kan i vissa fall råka hamna på samma frekvens så att det finns två repeatrar som kan nås samtidigt. I den analoga värden brukar man lägga in en subton som villkor för att den avsedda repeatern skall svara och den andra förbli tyst. I DMR-världen har man ett system som (utan rimlig anledning) kallas för Colour code. Det finns inget i detta som har något med färg att göra, men så heter det. Det förkortas CC. CC finns ett antal som är numrerade. 1-15 t.ex. CC7. För att komma in på en DMR-repeater måste radion programmeras med rätt CC annars sänder inte repeatern ut det inkommande.
Så här långt verkar det lite lagom krångligt men ändå förståligt. Det riktigt intressanta kommer in när man också ansluter repeatern till internet. F.n. är repeatern ansluten till internet via ett 4G-modem. Då kan man nämligen komma ut på valfri repeater i hela världen.
Hur gör man det då?
Jo, då finns ett system som kallas för talgrupper. Här börjar det bli lite komplicerat. Varje Talgrupp har ett nummer. Den första vi ska nämna är talgrupp 9 (TG9). Det är den talgrupp man väljer när man bara vill använda repeatern för lokala samtal och inget sänds vidare på internet. Enligt ett sinnrikt system med olika talgrupper är mindre och större områden sammankopplade så ett samtal sänds ut på andra eller många andra repeatrar. Lista på alla talgrupper finns på http://www.mw0mwz.co.uk/dmr_bm_talkgroups.php. Känner man alltså till vilken talgrupp som sänds ut på t.ex. Hawaii, kan man programmera den talguppen i sin radio och prata med dem på Hawaii. Detta är ju inte direkt DX men räckvidden är inget problem om man når in på en repeater och det finns en annan som min motstation lyssnar på. Om det är dåliga konditioner på kortvåg är det inga problem med en handapparat att få tag på ”Joki i Japan” om han har en DMR-radio inom räckvidd för en repeater.
Repeatern i Eksjö är så konfigurerad att på tidlucka 1 (TS1) finns talgrupp 2407 (TG2407). Det är hela SM7-området. På tidslucka 2 återsänds talgrupp 8, vilken är en lokal grupp av repeatrar i norra Småland (Jönköping, Nässjö, Eksjö och Bruzaholm).Om man sänder på TG9 kommer inget sändas vidare till någon annan repeater men går ut på den tidlucka man angett när man programmerade sin kanal. (Förslagsvis körs det på TS2). Det vill ju till att sin motstation lyssnar på samma tidslucka för att höra det.
Om jag skulle vilja tala med någon i t.ex. Göteborg då?
Göteborg ligger i SM6 så här måstetill ytterligare en funktion. Det kallas för Dynamiska talgrupper. DMR-repeatern i Eksjö tillåter att dynamiska talgrupper öppnas utan begränsning. Det innebär att även om repeatern normalt sett inte sänder ut SM6 (TG2406) så kommer den att automatiskt starta upp TG2406 så fort någon sänder in med TG2406 som vald talgrupp. Det gör att allt som sägs i TG2406 kommer höras i din lokala repeater och det du sänder ut hörs i TG2406. Repeatern stänger automatiskt av TG2406 efter 15 minuter efter du slutat sända. På detta sätt kan man nå alla platser på jorden som har en DMR-repeater om man bara programmerat in aktuell talgrupp i sin radio.
Om man inte befinner sig nära en repeater då? Kan man bara köra handapparat till handapparat då?
Nej, det finns ytterligare möjligheter. Det heter ”Hotspot”. Det är en enkel anslutningspunkt/brygga till internet som du kan sända till och den sänder ut det som ska höras i din handapparat men med mycket låg effekt (<10mW). Haken är att hotspotten måste anslutas till internet. Det kan dock enkelt göras via en mobiltelefon som bildar ett wifi, ett hemma wifi eller kabelanslutning. Med en hotspot kan du starta vilka talgrupper du vill och lyssna och sända till utan någon annan störs i ditt närområde. Mycket låg uteffkt från handapparaten behövs så batteriet räcker länge.
Vad gäller trafik direkt mellan två handapparater går det naturligtvis om man programmerar en kanal för det.Att programmera alla kanalplateser i sin radio kan vara lite arbetssamt till en början men nu finns mång färdiga programmfiler som enkelt ”hälls i” radion med en sladd från en PC. Dessa kanalfiler brukar kallas kodplugg. Det är ingen fysisk plugg utan en datafil.
ID-numret ansöker man på en registreringssida för dmr-id http://register.ham-digital.net/ ochdär krävs en kopia på amatörcerifikatet. Id-numret är ett identifieringssätt i de servrar som hanterar samtal över DMR och internet. Den som missköter sig kan bli bannad på servern och kan sedan inte använd DMR över internet. Id-numret programmerar man i sin radio och kan då oftast göra att mottagaren ser i klartext vem som pratar och vart denne finns.
Nu är det bara att skaffa en DMR-apparat, ett DMR-id och programmera upp radion. Det sista är enkelt då vi i klubben är flera som kan hälla i någon befintlig kodplugg så man kommer igång.
Servern som Eksjö-repeatern är ansluten till heter Brandmeister. På dess hemsida kan man se repeaterns alla inställningar. https://brandmeister.network/?page=repeater&id=240709
Uppsidor:
Två kanaler på en repeater
Mycket bra ljudnivå
Världens räckvidd
DMR tar bara 25 % så mycket bandbredd per kanal och drar bara 40% av batterikapacitet som vanlig analog FM.
Går inte avlyssna med en analog radio, kan krypteras.

Nersidor:
Brantare inlärningskurva än analogt.
Det brusar inte på räckviddsgränsen utan bara tystnar eller hackar,medan på analogt det går att höra halvbra lite längre.
 Man måste ha en radio med DMR. Många finns med både analog och DMR samt med både VHF och UHF.

Ha det så kul med DMR. Fränt med ett QSO hem på en utlandsresa eller resor inom landet från handapparaten.

Extra:
Man stänger en dynamisk talgrupp manuellt genom att sända på avsedd tidslucka till talgrupp 4000.
Vad gäller att lyssna på vad som sänds ut på en repeater krävs att man ställer sin radio på en kanal med repeaterfrekvens, tidlucka och talgrupp. -Men, det finns på vissa radioapparater som har något som kallas för ”Promiscous mode”. Det innebär att radion kommer att spela upp samtal i högtalaren oavsett tidslucka och talgrupp. Det kan vara bra om man vill lyssna på vad som pågår, men det går alltså inte att svara så man hörs om man inte sänder i samma tidlucka och talgrupp som den du lyssnar på.

TILLBAKA