KLUBBDATA

FRO N Småland:
Klubblokal:Omedelbart Norr Ing 2´s kasernområde
Klubbadress:


 Eksjö Radioklubb:
Antal medlemmar: 76
Klubbträff: Varje måndag kl 1830
Klubblokal: Omedelbart Norr Ing2´s kasernområde
Klubbadress: Eksjö Radioklubb
c/o SM7JCR Roger Johansson
Karlstorp
571 92 NÄSSJÖ
Emailadress: sk7af@live.se
Plusgiro: 397683-4
Medlemsavg: 100:-
alternativt
Familjeavg: 150:- (make, maka/sambo, hemmavarande barn)
Alster till hemsidan: sm7ajz@gmail.com


TILLBAKA