KLUBBDATA


Antal medlemmar: 67

Klubblokal: Omedelbart NORR Ing2´s kasernområde

Klubbadress: Eksjö Radioklubb
c/o SM7JCR Roger Johansson
Karlstorp
571 92 NÄSSJÖ

E-mailadress: sk7af@live.se

Plusgiro: 397683-4

Medlemsavg: 100:-
alternativt
Familjeavg: 150:- (make, maka/sambo, hemmavarande barn)

Alster till hemsidan: sm7ajz@gmail.com


TILLBAKA