PERSONER och HÄNDELSER VI MINNS.
Gammal teknik från Philips ca 1958.
Foto o text: SM7HKM Bruno

SM7ETW(silent key) i unga dagar.(stående)
Kortet förmodligen tagit i samband med någon kurs.
Kortet från:SM7JUB Nils-Olof."MÅNADENS MOTTAGARE"
Bifogar bilder på en gammal mottagare National typ NC2-40D á 1946 samma år som undertecknad som en gång varit hos FRA och ”moddats” friskt där nu är det lite ”liv” i den igen.
73s Bruno/SM7HKM

"Rävspel" i Nässjö 1953
(urklipp från SM7XFD Stefan)


SM3CLA, som hade sitt föräldrahem inom tävlingsområdet, bidrar med följande:
Vid den norra begränsningen av området, ligger två hus på kartan. Det är våra boningshus ! Den 16 aug 1953 träffade jag -BEO i Nässjö. Hade haft ett QSO med honom på CW tidigare, så jag ville träffa honom personligen när jag besökte Elmeshult under sommarlovet. Gunnar förevisade bl.a. sin"sambandsskåpbil".På bilden ser du skåpbilen med antennen på en planka. SM7BEO/Gunnar Borgman pratar i mic:en, SM5DS står i mitten. Okänd till höger. Kortet tog jag den 16 aug 1953.
73 -CLA/Karl-OlofLasse SM7DZD pratade om historiken för Radioklubben Tranan SK7GC idag på ringen.(25/5)
Eftersom jag skötte deras hemsida har jag kvar denna och bifogar den kompletta listan här nedan.
Lite nostalgi.
SM5SUH Janne

* * *1973 * * RADIOKLUBBEN TRANAN * * 2004 * * *

1973 Sept. Sammanträde hemma hos Gunnar FDN. Beslut att starta radioklubb om lämplig lokal kan anskaffas. Okt. MHF-s Tranåsavdelning hyr ut ett rum i sin fastighet Sibbarp. Hyresavtalet undertecknas den 13 okt och omfattar ett möblerat rum med angränsande garderob, tillgång till kök och möjlighet att vid behov av mera utrymme hyra större samlingsal. Antenner för kort-våg och VHF installeras. Drake TR 4 och till att börja med konverter för lyssning på VHF ställs till klubbens förfogande. Även RTTY- utrustning installeras och kommer till flitig användning. Nov. Klubben har sitt första månadsmöte och väljer följande styrelse: Stationsföreståndare Gunnar FDN, Ordförande Oscar AKD, Sekreterare Egon (LOA) och Kassör Ivan (GWD). Blivande signaler inom parantes. Klubbsignalen blir SK7GC och klubben blir medlem i SSA. Medlemsantal: 10, därav 4 med cert.

 1974 Jan. Arbeten med kaviteter till repeatern påbörjas. Apr. Repeatern SK7RHF sätts i provdrift i klubblokalen. Nov. Klubben får sitt första kommunala bidrag: 97:- kr. Medlemsantal: 25, därav 8 med cert.

1975 Nov. Medlemsantal: 27, därav 10 med cert.

1976 Nov. SK7RHF flyttas till S. Ustorp. C:a 200 arbetstimmar går åt för att få den nya repeateranläggningen färdig. Medlemsantal: 25, därav 12 med cert. Dec. Hyresavtalet för repeaterplatsen vid S. Ustorp undertecknas och gäller 10 år räknat från den 1 jan 1977. Därefter förlänges avtalet med ett år i taget. Eventuell uppsägning skall göras den 1 juli.

 1977 Nov. Medlemsantal: 25, därav 13 med cert.

1978 Aug. Klubbstationen har hand om radiotrafiken vid KFUK/KFUM-s scoutläger Ydre 78, internationellt läger med över 3000 deltagare. Nov. Medlemsantal: 25, därav 14 med cert.

1979 Nov. John GTD blir ordförande och Oscar AKD hedersordförande. Medlemsantal: 25, därav 17 med cert.

1980 Nov. Repeatern igång igen efter stormskada på antennmasten, nu med ny mast, nya antenner och moderniserad elektronik. Medlemsantal: 25, därav 20 med cert.

1981 Nov. Medlemsantal: 24, samtliga med cert.

1982 Feb. Inköp av dator Vic 20 att användas för telegrafi-inlärning, RTTY- kommunikation mm. Nov. Medlemsantal: 19, samtliga med cert.

1983 Sep. Renovering av klubblokalen påbörjas: målning, tapetsering, mattläggning och ny el-installation. Okt. Antennanläggningarna har reparerats och delvis förnyats. Nov. Jan Erik IDF övertar ordförandeklubban. Medlemsantal: 31, därav 27 med cert.

1984 Nov. Medlemsantal: 33, därav 27 med cert.

1985 Nov. "Gubben Over" flyttar in i repeatern. Medlemsantal: 31, därav 29 med cert.

1986 Nov. Medlemsantal: 25, samtliga med cert.

1987 Nov. Medlemsantal: 24, samtliga med cert.

1988 Maj. Ny dator: Amstrad PC. Ny VHF-antenn. Okt. Ny HF-tranceiver: IC 735. Översyn av repeatern och ändring av antennsystem för bättre räckvidd söderut. Nov. Medlemsantal: 26, därav 25 med cert.

1989 Aug. Amatörradioträff på Ränneslätt i Eksjö med flera radioklubbar i samarbete. Nov. Medlemsantal: 26, samtliga med cert.

1990 Maj. I samarbete med Nokia Radio & Data Klubb installeras noden SK7GC-7 i S. Ustorp. Nov. Bruno HKM väljes till ordförande. Medlemsantal: 26, därav 25 med cert.

1991 Nov. Repeatern har genomgått en grundlig renovering: nya strömsnåla sändare/mottagare och nya antenner. Medlemsantal: 24, samtliga med cert.

1992 Aug. Amatörradiodag på DHR UNG-s Bautaläger i Tranåsbaden. Nov. Radioklubben Tranan håller sitt 19-de årsmöte och inleder sitt 20-de verksamhetsår. Medlemsantal: 25, därav 24 med cert.

1993 Nov. Årsmöte och 20-årsjubileum. Jan SUH blir ordförande. Medlemsantal: 27, därav 26 med cert.

1994 Nov. Packet Radio-noden flyttas från S- Ustorp och en repeater för 70 cm installeras. Medlemsantal: 24, alla med cert.

1995 Aug. Åsknedslag i repeateranläggningen med stora skador som följd. Antenn och elinstallation helt sönderbrända. Nov. Peter UBU väljes till ordförande. Medlemsantal: 24, alla med cert.

1996 Okt. Ny repeater för 2 m installeras i S. Ustorp. Nov. Medlemsantal: 24, alla med cert.

1997 Nov. Medlemsantal: 25, alla med cert.

1998 Jul. 2m-repeatern utrustas med ett styrsystem som kan välja mellan flera mottagare med olika QTH:n. Nov. Årsmöte med 25-årsjubileum. Medlemsantal: 24, alla med cert.

1999 Jul. Utbyggnad och trimning av repeaterns mottagarsystem fortsätter.. Nov. Medlemsantal inklusive stödmedlemmar: 28, 26 med cert.

2000 Nov. 2m-repeatern arbetar nu med sex mottagare. Medlemsantal inklusive stödmedlemmar: 27, 25 med cert.

 2001 Nov. Medlemsantal inklusive stödmedlemmar: 27, 25 med cert.

2002 Maj. Packet radio nätet läggs ner.

2002 Nov. Medlemsantal inklusive stödmedlemmar: 25, 22 med cert.

2003 Nov. Medlemsantal inklusive stödmedlemmar: 25, 22 med cert.

 2004 Maj. Vid ett klubbmöte den 10:e maj beslutades enhälligt att säga upp klubblokalen i Sibbarp. Den 16:e augusti säljs klubbens utrustning på en intern auktion. Den 31:a augusti är lokalen utrymd och hyrestiden är slut.

Ivan/SM7GWD ( SK)

Några bilder från SK7GC:s sista möten.
Jag vet inte hur många av dessa “hemma hos” möten som blev av
men några var jag med på och hade med mig kameran.
Tyvärr är bilderna små men man kan nog känna igen en och annan “filur”.
SM5SUH Janne
 


Träff hemma hos SM5SUH 13/9 – 04

Träff hemma hos SM7UBU 18/10 – 04

Träff hemma hos SM7HKM 10/1 – 05Jag hittade ett gammalt kort från sent 60-tal då klubben
hade besök av W2CIL, Ed Lindberg (står längst till höger).
SM0EDQ Peter

Bakre.r.fr.v: Rune Lindenmo*, SM7DZD, SM7ACR*, SM7DCT, SM7HKM,
Mittenraden.fr.v: ?, SM0EDQ, SM7BKB, SM7BZB*, SM7BDF, SM7BYP, W2CIL
Fr.r.fr.v:SM7FEJ, SM7CJC*, SM7CRJ*, Merith xyl GPP, SM7GPP*
(*= Silent key)SM7XFD Stefan har gjort ett nedslag i tidskrift från 1969.
SM7JCR Roger bjuder på ett par gamla
"GODBITAR"
Kenwood TS-130S.
Foto o text: SM5SUH Janne.

En bild på radion jag körde ringen med idag.(22/5)
En 40 år gammal TS-130 med extra vfo och högtalare. SSB och CW filter monterat.
En riktigt trevlig liten radio trots sina år, ungefär som vi på ringen HI

Vi är nog inte så många som vet något
om nämnda företag inom Eksjöklubben
73s Bruno
" Veckans mottagare" Racal RA117F
Foto och text: SM7HKM Bruno

Lite data : Frekvensområden 10KHz-30MHz AM-CW men klarar hjälpligt SSB
Tidigare användare som hade dessa mottagare på sin tid FRA och Marinen
73s Bruno


Definition av ”mint condition”
Köpte ett Drake L7 slutsteg på DX-Radio och var inte
riktigt beredd på det skick det befanns sig i så jag tyckte
att det var värt att dokumentera detta då jag troligen
aldrig mer kommer att vara med om det här.

Foto o text: SM5SUH Janne.

För 38 år sedan köpte en 25-årig radioamatör in ett nytt slutsteg av märket Drake L7.
Tanken var kanske att det skulle användas längre fram i livet när licensen skulle höjas
fråndet T-cert han hade men det blev inte så. De första åren stod det mer eller mindre
oanvänt, kanske han startade upp det någon gång för att se att det fungerade
eller så stod det bara, för det uppvisar inga spår av användande över huvud taget.
På grund av tragiska omständigheter blev han "silent key" i unga år och då blev
utrustningen stående i ett förråd för 24 år sedan och har stått där fram tills nu.Diverse bilder som visar det otroliga skicket.Här håller jag på att varmköra steget med bara
glödspänning och motionerar omkopplarna m.m.


Inga överslag eller konstigheter ännu så länge med högspänningen ansluten.
Har bara dragit bias genom rören ännu så länge för att få upp tempen på
anoderna lite och framöver kommer jag att lägga på effekt och provköra.


Den helt obläddrade manualen, med garantikvitto
och kontrolltaggar för steg och nätdel.


Om inte detta kan kallas för mint condition
så vet jag inte vad som har rätt att kallas det.
Detta är ett rent samlarobjekt egentligen och borde
kanske höra hemma på ett Drakemuseum.
Hur som helst så kommer det så småningom att hitta
till rätt ägare som har vett och förstånd att uppskatta det.
Månadens mottagare Telefunken E104/10 tillverkningsåren 1952-1965
Egenskaper:Frekvensområde 1,5-30,1 MHz uppdelat på 18 områden
Känslighethet:CW 0,13 uV 6 db S/N , AM 1,5uV 10 db S/N
Valbar bandbredd i 6 st områden : +- 0,1 - +- 6 KHz
Enkelsuper under 5,95 MHz däröver dubbelsuper
Tillverkningsår på denna mottagare ca 1962
Vikt med ytterlåda : 86 Kg ! Vikt rackmonterad : 70 Kg
Foto och text: SM7HKM Bruno

 


Från Smålands-Tidningen 11 jan 1983SA7CIS Sören silent key.

SM7CJC Stig silent key.


SM7ACR Nisse silent key


Från Smålandss-Tidningen den 17 okt 1963.
"En sändaramatör blir ohjälpligt fången i sin fascinerande hobby"

Från klubblokalen på Oxtorgsgatan 10.
Fr. v. Kenneth SM7CAC, Herbert SM7BZB silent key, Birger SM7ACl silent key.
Bakre raden.  Bengt SM7BNL silent key, Stig SM7CJC silent key.

Den 8:e september 2019 var jag och min fru på besök i Vaxholm.
Då passade vi även på att besöka Vaxholms fästning med tillhörande museum.
Fästningen är av imponerande mått, och det finns väldigt mycket intressant att beskåda där.
Inte minst i själva museet förstås.
Foto och text:SM7EDN Lennarrt.

I museet pågår en miniutställning om Radio Nord, som många av oss säkert har många minnen om.
Själv hamnade jag en vecka på Västerviks sjukhus efter en olyckshändelse våren 1962.
Radio Nord ingick förstås inte i sjukhusets radioutbud, men av en god vän till familjen
fick jag låna en transistorradio så jag kunde lyssna på Radio Nord och slapp det något
mossiga utbudet från Sveriges radio. Bilden visar den studioutrustning som användes av Radio Nord.

Spotmaster 500 är en in- och uppspelningsmaskinen för s.k. NAB-kassettband.
Radio Nord använde Spotmaster 500 för uppspelning av jinglar och reklam.

Gates Studioetta, kontrollbord.

Beskrivning av tekniken.

Den här fina modellen av M/S Bon Jour är byggd av Karl-Axel, SM5BXC.PÅ väggarna i utställningen fanns diverse bilder med information uppsatta.

=

=

Populära artister.

Hitlista.Här kommer en bild på "månadens" mottagare National NC100xa sernr: 26S
tillverkningsår 1938 oct-november, 4-5 hörbarhet Höglandsringen under gårdagen (09-03)
Foto och text: SM7HKM Bruno.


Några bilder från Danska Teknik museet i Helsingör.
Foto och text: SM6YEE Kjell.


 Hammelvagnen världens äldsta stadigt körande bil.
Byggd 1888 av smeden Hans Urban Johansen.
Det är en bensinmotor.
Bensin på den tiden kunde endast köpas på apoteket.
Så när det var längre sträckor man skulle köra,
så fick man beställa bensin på körsträckan i förväg på apoteket.
Bilen deltog i Rallyt London – Brighton Veteranrally 1954.
Bilen körs vid högtidliga tillfällen.


 Ford V-8

Volvo PV 444
 Mimbus mest kända danska motorcykelmärke.
Motorcykeln tillverkades av Fisker &Neilsen som idag tillverkar damsugare.
Motorn 4 cylinder rak motor på 750 cc med kardandrift.
Och med sving gaffel konstruktion som ger god körkomfort.
Tillverkades Ca: 1300 st.


"Bubblan"

Volvo Amazon 1970 års modell ny har gått Ca: 100 mil.Detta hände idag för 42 år sedan. En repetition 2½ år senare.
Ägde rum på min dåvarande arbetsplats i FRA's lokaler på Fårö.
Provet gick fort :-) men så har även tiden gjort därefter !
73 de SM5ATP Conny.
Collins 51S1 som vaknat efter en längre vila.
73s BrunoLite radionostalgi,ett objekt som jag reparerat.
73 de Bruno/7HKM
Foto: SM7HKM Bruno.

Även små pojkar
har blivit stora!


Lasse och Kenneth


Fotograf: Nisse P.

..........i glansen av en annan glans......
RR och Ferrari utanför casinot i  Monte Carlo.
Bild och text: SA5SOA Olle.


SM5DK(då sm7) Lars-Eric, Bygatan 7 Eksjö.SM7CAC Kenneth.


SM7DZD Lars-Erik 1966.

     Lite bilder på SET 19 i olika skepnader, såldes av postorderfirmor på 60-talet frekvensområden
A-delen 2-4,5 MHz samt 4,5- 8MHz
 och B-delen 230-240 MHz, dessa har suttit i stridsvagnar
danskarna kallade sina SM19 och såldes under samma tid .
 Tillverkning i England och Canada
vem som tillverkade SM19 har jag inga uppgifter om ryssarna hade och
 dom här maskinerna
och då var det både engelsk och rysk text på fronten. Power 12 volt till en motoromformare för

 anodspänningarna till Rx och Tx. Tx-input 25 W output 5W ingen vidare verkningsgrad
på 807:an i slutsteget hi.
 Bild 1. Engelsk MkIII, 2. Powersupply dito, 3. Dansk SM19, 4. MkIII inuti , 5. MkIII botten
 73 de Bruno 7HKM 


 
SM7HCW
SMÅLANDS-TIDNINGEN 15 juli 1980.Hittade ett gamalt foto. Det är taget i min sommarstuga i Gustav Adolf
(då egen kommun, numera Hagfors kommun) i Värmland.
Bilden är tagen på hösten 1967, enl en marginalanteckning i mitt album.
Eftersom det är precis 50 år sedan, som SM4ATP, tyckte jag det var kul att vidarebefordra.
Jag har tillsänt vår egen klubb (LRA) och Gotlandsklubben (GRK).
Kom att tänka på att jag är ju medlem ERK också !
Om det mot förmodan inte finns någon som känner igen utrustningen så är (var) det:
BC312M och SET19 med handpump. Ser ut att ligga en kolkornsmik på bordet också Ant var 2 x 20 dipol.
73 de Conny SM5ATP
Detta fönster är avsett för att minnas gamla radiokamrater och händelser som kan vara värda att minnas.

Det är fritt fram för allom och envar att bidraga med foton och texter.

TILLBAKA