SK7AF/Remote


SK7AF Remote Version 2 nu QRV.
Nu äntligen är klubbens ny remotestation QRV från tillfälligt QTH för att inte störa den gamla. Premiär-QSO på riktigt gjordes av Göran SM7AJZ den 15/8 med goda resultat. Radion är en IC-7300, antennen en G5RV och det går att köra alla band förutom 60 meter. Sändning endast på SSB så länge, om behov och önskemål finns kan man bygga ut med CW. 60 meter är inte öppnat på riggen men detta skall göras framöver så även det bandet fungerar. Skickar med en bild på hur gränssnittet ser ut som man använder sig av för att styra radion. Mer information kommer framöver på denna sida.
Janne / SM5SUH
................


 Lite regler och information.

SK7AF: remote-station är i första hand tänkt för medlemmar i SK7AF och kan i undantagsfall genom beslut i styrelsen även få användas av annan om särskilda skäl föreligger.

Höglandsringen varje morgon är i prioritet, d.v.s. att ingen får gå in och QSY:a radion till annan frekvens under tiden den pågår från 08.30 varje dag och fram till ringens slut.

Övrigt användande bör ske med visad hänsyn till alla som nyttjar den och genom överenskommelser emellan användarna. Skulle det visa sig att det blir många som vill nyttja den kanske vi måste ta till schemalagda tider för var och en men detta som en sista utväg.

Mumble (plumble för Android) = programmet för ljudöverföring och kontroll av inloggade.
RSS (RigPi Station Server) = det webbaserade fjärrstyrningsprogrammet.

Lite ”lathundar” och tips.

Mumble.

Det första man gör är att ansluta sig till Mumble, detta för att se om någon nyttjar remotestationen eller inte. En gyllene regel är att alltid ha mikrofonen avaktiverad när man inte själv pratar oavsett om man är ensam eller inte. Detta för att inte av misstag skicka ut det som sägs i telefon eller i samtal med annan person i rummet till annan part

Om ni är flera inloggade samtidigt, t.ex. strax före ringen skall köras, notera ordningsföljden av användare för att underlätta inrop i ringen och förhindra dubbelsändning.Här ser ni hur det kan se ut och när det är dags att checka in är det alltså först SM5SUH, sedan SM7JCR och sist SM7XFD. Låt gärna någon annan komma emellan era inrop så får ni lite tid extra för att aktivera/avaktivera mikrofonen = mindre stress.

RSS
När ni loggat in i RSS ser det ut som på bilden nedan. Är det bara nollor i frekvensangivelsen så klicka på ”Connect Radio” till vänster under frekvensangivelsen.När du är klar och kört färdigt så klickar du på den svarta pilen uppe i högra hörnet för att logga ut ur RSS, se bild nedan.


 
Den svarta pilen längst upp till höger för att logga ut och lämna RSS. .

* Generellt gäller alltså följande:

 
Gå in i Mumble, logga in på RSS, kontrollera att du är ensam, välj frekvens och stäm av antennen med någon av knapparna ”Tune”.

När du är klar, logga ut ur RSS med svarta pilen uppe till höger. Och koppla ner dig från Mumble. .

Loggar du in i Mumble och RSS och den redan används av någon annan är det upp till dig att kontrollera med den andra användaren om det är ok för dig att köra eller om du skall vänta tills längre fram. Du kan lyssna och höra om QSO pågår, om inte kan du aktivera din mikrofon och kort fråga om remoten används eller inte eller skriva en rad i chattfönstret i Mumble (längst ner).

Detta behövs normalt inte göras under höglandsringen då alla som är med där skall ju köra eller lyssna på samma frekvens.

Väl inne i RSS har du sedan möjlighet att styra radion på många olika sätt. Frekvensval kan ske med macro, de svarta knapparna där fasta frekvenser är angivna eller genom att bläddra upp och ner i frekvens. Detta kan göras på många vis, snurra på VFO-ratten, klicka på + eller – vid VFO-ratten, men enklare är att markera siffran man vill ändra på med musen eller höger/vänster pil och sedan justera frekvens upp/ner med scrollhjulet på musen eller pil upp/ner på tangentbordet.

Efter att du bytt band eller frekvens, glöm inte att trycka till på macro-knappen Tune så radion får stämma av antennen.

Sändaren startar du genom ett kort tryck på stora PTT-knappen med musen för start och sedan ett kort tryck för att gå över till mottagningen igen. Man kan även använda mellanslagstangenten på tangentbordet för motsvarande funktion. Tänk då bara på att det webbfönster du har RSS i måste vara aktivt, alltså sist använt, har du klickat med musen någon annan stans så inte det fönstret är aktivt fungerar inte mellanslagstangenten och du måste då klicka på RSS-fönstret så det blir aktivt.

De övriga funktionerna och knappar skall normalt inte behöva röras. Preamp är inställd på ingen preamp på 40 – 80 meter, preamp 1 på 20 till 15 meter och preamp 2 på 10 och 6 meter.

AGC är normalt i läge slow. Autonotch och NB är aktiverade.

Har ni frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till mig via mail eller min Jitsikanal som jag har igång när jag är på plats.

Janne / SM5SUH
TILLBAKA