Välkommen till Höglandsringen. Varje dag kl 08.30 på 3615. Eksjö Radioklubb träffas varje tisdag kl 1830 i klubblokalen.Välkomna.

Eksjö Radioklubb The Highlanders.

 Ansv:SM7AJZ/Göran

2016-11-30: Nya bilder under länk "BIDER SM5SUH" (2008)
2016-11-30: Nytt under "AKTUELLT" HÖGLANDSRINGEN.

Klicka för större bild


Hit Counters